Ispis

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC - 20.12.2017