Ispis

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC