IZVOD  IZ  ZAPISNIKA  SA  20.  SJEDNICE  OV  OPĆINE  PRIBISLAVEC