IZVOD IZ ZAPISNIKA  SA  18.  SJEDNICE  OV  OPĆINE  PRIBISLAVEC