IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC