IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC