IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC - PDF