Ispis

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC - PDF