1. sjednica općinskog vijeća

 

 IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIBISLAVEC

DATUM ODRŽAVANJA: 14.07.2009. godine u 20,00 sati.

PRISUTNI: Ivica Lesjak , Zoran Braniša, Rajko Grkavac, Stjepan Jarni, , Nevenka Pintarić,
Dejan Posavec, Marija Posavec, Dragutin Prprović, Slava Toplek,
Miroslav Peršić
ODSUTNI: Željko Balog

VANJSKI PRISUTNI: Načelnica Višnja Ivačić, pročelnik Vladimir Brozović, novinari

Zapisnik vodi: administrativni referent Aleta Reisinger

Predsjednik OV-a Općine Pribislavec Ivica Lesjak pozdravio je sve prisutne i otvorio
1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pribislavec.

DNEVNI RED:

1. Verifikacija izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Statuta općine Pribislavec
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za proračun i financije općine Pribislavec
4. Prihvaćanje izmjene odluke oimenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja općine Pribislavec
5. Donošenje Odluke o ukidanju prava potpisivanja financijskih i drugih dokumenata dosadašnjim potpisnicima i određivanje novih potpisnika
6. Donošenje zaključka o potvrdi odluke o produženju zakupa objekta dječjeg vrtića
7. Donošenje Odluke o uređenju odvodnje oborinskih voda u suradnji s Hrvatskim vodama koje nastaju na poljima sjevernog dijela k.o. Pribislavec
8. Prihvaćanje zaključka o potpisivanju Aneksa koncesijskog ugovora o zbrinjavanju komunalnog otpada napodručju općine Pribislavec

Dokumenti sa sjednice