1. sjednica općinskog vijeća

 

 IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIBISLAVEC

DATUM ODRŽAVANJA: 14.07.2009. godine u 20,00 sati.

PRISUTNI: Ivica Lesjak , Zoran Braniša, Rajko Grkavac, Stjepan Jarni, , Nevenka Pintarić,
Dejan Posavec, Marija Posavec, Dragutin Prprović, Slava Toplek,
Miroslav Peršić
ODSUTNI: Željko Balog

VANJSKI PRISUTNI: Načelnica Višnja Ivačić, pročelnik Vladimir Brozović, novinari

Zapisnik vodi: administrativni referent Aleta Reisinger

Predsjednik OV-a Općine Pribislavec Ivica Lesjak pozdravio je sve prisutne i otvorio
1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pribislavec.

DNEVNI RED:

1. Verifikacija izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Statuta općine Pribislavec
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za proračun i financije općine Pribislavec
4. Prihvaćanje izmjene odluke oimenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja općine Pribislavec
5. Donošenje Odluke o ukidanju prava potpisivanja financijskih i drugih dokumenata dosadašnjim potpisnicima i određivanje novih potpisnika
6. Donošenje zaključka o potvrdi odluke o produženju zakupa objekta dječjeg vrtića
7. Donošenje Odluke o uređenju odvodnje oborinskih voda u suradnji s Hrvatskim vodama koje nastaju na poljima sjevernog dijela k.o. Pribislavec
8. Prihvaćanje zaključka o potpisivanju Aneksa koncesijskog ugovora o zbrinjavanju komunalnog otpada napodručju općine Pribislavec

Dokumenti sa sjednice

Općinsko vijeće Općine Pribislavec

 • Matija Ladić - Predsjednik Općinskog vijeća - SDP
 • Saša Rakić - Podpredsjednik Općinskog vijeća - SDP
 • Zoran Tomašić - Podpredsjednik Općinskog vijeća - HDZ
 • Slava Toplek - Hrvatski laburisti - Stranka rada
 • Dragutin Prprović - HSLS
 • Martina Kneklin - NS reformisti
 • Elvis Horvat - HNS
 • Kristijan Mihalic -  HNS
 • Sanja Mavrin - SDP
 • Nenad Pintarić - SDP
 • Mladen Ladić- SDP
 • Gordana Žganec - HNS
 • Natalija Ignac - NL grupe birača Žaljko Balog
 • Ljubica Pavić - NL grupe birača Žaljko Balog

OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće Pribislavec konstituirano je 14. lipnja 2013 godine. Vijećem rukovodi Predsjednik Općinskog vijeća, i ima dva potpredsjednika. Predsjednik Općinskog vijeća je Elvis Horvat a potpredsjednici su Slava Toplek i Dragutin Prprović. Predsjednik Općinskog vijeća je također najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Općine. Nadalje, Vijeće se sastoji od 13 vijećnika od kojih je  6 iz HNS-a, 1 iz SDP-a, 1 iz HDZ-a, 1 iz HSLS-a, 1 iz Hrvatskih laburista - Stranke rada i 3 sa Nezavisne liste . Rad se odvija kroz sjednice Općinskog vijeća, najmanje jedan puta u 30 dana.

FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA


Praktičan rad odvija se putem radnih tijela.
Stalna radna tijela su:

 • Odbor za proračun i financije
 • Socijalno vijeće
 • Odbor za izbor i imenovanje

Komisije i povjerenstva

 • Mandatna komisija
 • Komisija za javne natječaje
 • Stožer civilne zaštite
 • Odbor za statut i poslovnik
 • Savjetodavno tijelo

Odluku o ustroju odbora, kao i njihov sastav pogledajte ovdje

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Statut Općinskog vijeća
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća
 • Proračun
 • Drugi opći i pojedinačni akti: odluke, pravilnici, zaključci, naputci, upute, rješenja i sl.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni Upravni odjel je operativno izvršno tijelo Općinskog vijeća i  sastoji se od: Pročelnika, Tajnice , Referenta općih poslova i Komunalnog redara. Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava opće akte Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava prava, obveze i pravne interese fizičkih i pravnih osoba.
Pojedinačni akt kojim se rješavaju obveze razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Općini Pribislavec, donosi se po skraćenom upravnom postupku.