Općinsko vijeće Općine Pribislavec

 • Matija Ladić - Predsjednik Općinskog vijeća - Nezavisni vijećnik
 • Saša Rakić - Potpredsjednik Općinskog vijeća - Nezavisni vijećnik
 • Zoran Tomašić - Potpredsjednik Općinskog vijeća - HDZ
 • Slava Toplek - Hrvatski laburisti - Stranka rada
 • Dragutin Prprović - HSLS
 • Martina Kneklin - NS reformisti
 • Elvis Horvat - HNS
 • Kristijan Mihalic -  HNS
 • Sanja Mavrin - SDP
 • Nenad Pintarić - SDP
 • Mladen Ladić- SDP
 • Gordana Žganec - HNS
 • Natalija Ignac - NL grupe birača Željko Balog
 • Ljubica Pavić - NL grupe birača Željko Balog