Ispis
Kategorija: PPU Pribislavec

Izraden je odmah po odvajanju Pribislavca iz područja Grada Čakovca. Izradivač PPUO («Urbing « Zagreb) izradio je PPUOG Čakovca koji je obuhvačao i naselje Pribislavec 2000.g kad je i održan javni uvid.
Po izdvajanju Pribislavca izraden je Konačni prijedlog plana koji je konačno i donešen odlukom Općinskog vijeća.
Odlukom o donošenju 13.02.2004. Plan je objavljen u Glasniku Međimurske županije 8/04. S obzirom na način i vrijeme koje je proteklo od izrade do donošenja Plana te u odnosu na promjenu ustroja lokalne samouprave, pokazalo se da sam Plan ima nedostataka i ne sagledava u dovoljnoj mjeri projekciju i potrebe budućeg razvoja Općine.

PPUO - PDF

PPU 1

PPU 2

PPU 3

PPU 4
                                                                                                                                        
                                                                     

 IZMJENA I DOPUNA - list 1

 IZMJENA I DOPUNA - list 2

 IZMJENA I DOPUNA - list 3

 IZMJENA I DOPUNA - list 4

DPU 5 - PRIJEDLOG  PARCELIZACIJE

ORTOFOTO

 

 

 

DPU 1

 

TEKST :

DPU_obrazlozenje_Pribislavec_1_ISPORUKA

DPU_odredbe_Pribislavec_1_ISPORUKA

Evidencija_DPU_područje 1_Pribislavec_ISPORUKA

 

KARTE :

Podloga_DPU_područja

Namjena_DPU_područja

Promet_DPU_područja

Plin_voda_DPU_područja

Struja_tel_DPU_područja

Uvjeti_DPU_područja

Uvjeti_DPU_područja

 

URBANISTIČKI  PLAN  UREĐENJA  -  UPU 7

 

TEKST :

UPU_Pribislavec_OBRAZLOZENJE_UPU-7

UPU_Pribislavec_TEKST_UPU-7

UPU_Pribislavec_UPU 7_evidencija

 

KARTE :

Namjena_UPU_7_Pribislavec

Promet_UPU_7_Pribislavec

Plin_kanalizacija_UPU_7_Pribislavec

Struja_tel_UPU_7_Pribislavec

Koristenje_UPU_7_Pribislavec

Uvjeti_UPU_7_Pribislavec

 

DPU 9

 

TEKST :

DPU_obrazlozenje_Pribislavec_9_ISPORUKA

DPU_odredbe_Pribislavec_9_ISPORUKA

Evidencija_DPU_područje 9_Pribislavec_ISPORUKA

 

KARTE :

Podloga_DPU_područja_9_Pribislavec

Namjena_DPU_područje 9_Pribislavec

Promet_DPU_područje 9_Pribislavec

Plin_voda_DPU_područje 9_Pribislavec

Struja_tel_DPU_područje 9_Pribislavec

Korištenje_DPU_područje 9_Pribislavec

Uvjeti_DPU_područje 9_Pribislavec

GRADNJA PROMETNICA I INFRASTRUKTURE
„PODRUČJA 1“ U PRIBISLAVCU