Ispis
Kategorija: Odluke
Hitovi: 631

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PROCEDURA ZAPRIMANJA, PROVJERE I PLAĆANJA  E-RAČUNA

PROCEDURA UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA PRIHODA

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU OPĆINE PRIBISLAVEC

PROCEDURA RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA  OPĆINE PRIBISLAVEC