PLAN  SAVJETOVANJA  S  JAVNOŠĆU  OPĆINE  PRIBISLAVEC  U  2020.  GODINI