IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC - 19.10.2017.