Odluka - Izbor 2 potpredsjednika 2017.

Odluka - Izbor predsjednika OV 2017.

Odluka - Mandatna komisija

Odluka - Odbor za financije i proračun

Odluka - Odbor za izbor i imenovanja

Odluka - Odbor za Statut i poslovnik