Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obaviještavamo da Općina Pribislavec kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1.« Kaštel - kles d.o.o.», Kaštelska 8 Pribislavec, 40000 ČAKOVEC,
O.I.B.-78174052443 , MB-02690705