S početkom 2011.godine u potpunosti se primjenjuju dopune zakona o zbrinjavanju fekalno-sanitarno-otpadnih  voda i sadržaja iz septičkih jama. Odvoz i zbrinjavanje smije obavljati samo i isključivo odabrani koncesionar za područje općine Pribislavec ( Eko-Vurušić). Odvoz nesmiju obavljati mještani koji imaju svoje cisterne jer nemaju dozvolu za odvoz u pročistač Čakovec. Upozoravaju se privatni vlasnici cisterni da ne prazne i ne odvoze takve sadržaje jer će se u protivnim protiv njih pokretati postupci predviđeni zakonom Republike Hrvatske.

 Komunalni redar Mladen Braniša