REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PRIBISLAVEC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa:350-01/13-01/36

Urbroj:2109/26-13-01

Pribislavec; 04.04.2013.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te Zaključka o otvaranju javne rasprave Općinske načelnice (Klasa: 350-01/13-01/35, Urbroj: 2109/26-13-01) od 03.04.2013., Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec

OBJAVLJUJE OGLAS

o otvaranju javne rasprave na prijedlog

Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu

Upućuje se na javnu raspravu prijedlog Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu (u daljnjem tekstu DPU).

Prijedlog DPU izrađen je od tvrtke Urbia d.o.o. Čakovec.

3. Javna rasprava o prijedlogu DPU, u trajanju od 30 dana počet će 8 dana od dana objave u lokalnom tjedniku, odnosno počet će 17.04.2013. i završiti 16.05.2013. godine.

Javni uvid u prijedlog DPU moguć je u vremenu trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Pribislavec, B. Radića 47, 40000 Čakovec, radnim danom u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.

5. Javno izlaganje o prijedlogu Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu održat će se dana 23.04.2013., s početkom u 11.00 sati, u prostorijama Općine Pribislavec.

6. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog DPU podnose se u pismenom obliku ili se upisuju u knjigu primjedbi izloženoj u općinskim prostorijama, do završetka javne rasprave, na adresu Općina Pribislavec, B. Radića 47, 40000 Čakovec , s napomenom''ZA JAVNU RASPRAVU O DPU „Područja 1“ u Pribislavcu''.

                                                                                         Općinska načelnica