Na osnovu odluke općinskog vijeća Pribislavec od 25.07.2011. g. cijena usluga odvoza i zbrinjavanja voda iz septičkih jama na području općine Pribislavec po 1 m3 iznosi 30,00 kn sa PDV-om. Primjena ove odluke počinje od 01.08.2011.godine.