JAVNI NATJEČAJ za prodaju općinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije