Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpda s područja Općine Pribislavec

Potpis ugovora o koncesiji