Ispis
Kategorija: Natječaji
Hitovi: 3202

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04. i 38/09), članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 55. stavak 3. Zakona o otpadu (Narodne novine broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), članka 5., 6. i 24. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/07., 125/07. i 79/09.), članka 5. stavak 14. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 110/07., 125/08.) i Odluke općinske načelnice Općine Pribislavec o objavi obavijesti o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Pribislavec od 24.11.2009. godine, objavljuje se

O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Pribislavec.