vijeće

  • Vijeće Općine Pribislavec

    Stranica Općinskog vijeća pruža uvid u ustroj i rad Općine i Općinskog vijeća kao tijela izvršne vlasti Općine Pribislavec. Ustroj općine predstavlja putem tekstualnih i slikovnih informacija sam ustroj Općine, podjelu rada na odbore kao i ciljeve rada pojedinih odbora. Kod odbora se neće prikazivati članovi odbora, već samo opis rada odbora.
    Cilj prikaza sastava Vijeća je približiti vijećnike Općine Pribislavec mještanima kao i posjetiteljima stranica.
    Svaki vijećnik je predstavljen slikom, a uz sliku postoji i kratka biografija i funkcija u Vijeću. Cilj sjednica je upoznavanje mještana sa događanjima na sjednicama Općinskog vijeća. Prikazan je detaljni opis sjednice a postoji i mogućnost kopiranja dokumenta vezanog uz tu sjednicu. Pored toga postojat će i arhiva sjednica, putem koje će mještani imati uvid u događanja na sjednicama OV u prošlosti.