ZAPISNIK  O  JAVNOM  OTVARANJU  PONUDA - POLJOPRIVREDNO  ZEMLJIŠTE

ZAPISNIK  O  ODRŽANOM   SASTANKU  POVJERENSTVA