Poštovani,

nastavno na odluke koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i odluke od 21.03.2020. u kojoj se definira kretanje na javnim površinama obavještavamo vas kako je :

-         za provođenje mjera iz  gore navedene odluke, glavna snaga stožerima su policijski službenici koji će upozoravati građane i upućivati iste na samozaštitno ponašanje i pridržavanje naloženih mjera.

-         radi provođenja mjera svi stožeri civilne zaštite dužni su organizirati ispomoć policijskim službenicima na način da odmah uključe operativne snage civilne zaštite, (vatrogastvo i HGSS) tako da isti patroliraju naseljenim mjestima te prilikom uočavanja građana koji se ne pridržavaju mjera, iste upozore, a nakon njihovog upozorenja ukoliko se isti ogluše o upozorenje, o tome obavijeste policiju.

-         pripadnici civilne zaštite i operativnih snaga CZ , prilikom postupanja, moraju biti u službenim odorama ili sa vidno istaknutim obilježjima CZ.

 

 

Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta

Odluka o zabrani javnog prometa

Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

Odluka  o ograničenju zadržavanja na ulicama i javnim mjestima

Odluka - radno vrijeme trgovina

Odluka - Taxi prijevoz

Odluka o zabrani rada tržnica

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta