Na temelju članka 57. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 ), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („NN“, br. 47/90, 27/93, 38/09 ), Zakona o tehničkoj kulturi („NN“ br. 76/93, 11/94 i 38/09, Zakona o ustanovama („NN“,br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („NN“, br. 10/, 107/07, 94/13 i Zakona o udrugama („NN“ br. 74/14.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec

Objavljuje

JAVNI P O Z I V

 

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture,
udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Općine Pribislavec za 2020. godinu

 

 

 

Natječaj je otvoren do 15. veljače 2020. godine

 

NATJEČAJNA  DOKUMENTACIJA

 

 

Prijavnica za predlaganje programa- 2020.

 

Javni poziv za program javnih potreba 2020.

Pravilnik o sufinanciranju udruga

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Obrazac Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 2020.

Popis priloga

Upute za prijavitelje