REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIBISLAVEC

Načelnica Općine Pribislavec raspisuje

                                                      

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2018./2019. GODINU

REDOVITIM STUDENTIMA

 

 

 1. Iznosi stipendija za akademsku godinu 2018./2019. su :

Čakovec – 300,00 kn

Varaždin – 400,00 kn

Zagreb – 500,00 kn

Ostali udaljeniji gradovi od Zagreba – 600,00 kn

 1. Stipendija Općine Pribislavec dodjeljuje se:

     - na vrijeme trajanja redovitog studija dok stipendistu traje status redovnog

       studenta i to za 10 mjeseci u kalendarskoj godini.

 1. Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti i učenici koji

     zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da imaju prebivalište na području Općine Pribislavec

- čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Pribislavec najmanje

 1. godina prije objave natječaja

           - čiji prosjek ocjena svih predmeta III. i IV. razreda srednje škole uključujući i maturu

               iznosi najmanje 3,5 ( ako su upisali prvu godinu studija )

- čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 ( ako

upisuje više godine studija ).

 1. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za dodjelu stipendije Općine Pribislavec:

- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom

- uvjerenje o redovitom upisu u višu ili visoku školu, odnosno visoko učilište,

s naznakom smjera ili studijske grupe

- potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su

vidljive ocjene položenih ispita ( za studente druge i viših godina studija )

- preslika svjedodžbe III. i IV. razreda srednje škole i mature ( za studente prve

godine )

- preslika osobne iskaznice

- izjavu studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju

- izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva

- potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih 6 ( šest ) mjeseci prije

   raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu

- potvrda o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ( ukoliko

ih ostvaruju)

- uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva

- potvrdu o mirovini sa zaštitnim dodatkom ( ukoliko je prima netko od članova

     zajedničkog domaćinstva )

     - izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja,

       te za djecu samohranih majki i očeva.    

 1. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se do 07.12.2018. godine na adresu:

Općina Pribislavec, B. Radića 47, Pribislavec s naznakom «za stipendiju».

 1. Nakon završetka redovnog školovanja stipendist je dužan vratiti iznos primljene

     stipendije ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti iz Pravilnika o stipendiranju

     učenika i studenata. ( obavijesti o uvjetima vraćanja stipendije odnosno oslobođenju

     od obaveze vraćanja stipendije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu

     Općine Pribislavec ).

 1. S korisnikom stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obavezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.
 2. Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.
 3. O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi bit će obaviješteni u roku 8 ( osam ) dana od dana obavljenog izbora.
 1. Ostale informacije i uvid u Pravilnik o stipendiranju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec, na telefon 040/360-211, na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i na stranicama Općine Pribislavec www.pribislavec.hr

                                                                        Načelnica Općine Pribislavec