Konferenciji su nazočili gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, predstavnici svih partnera u ovom projektu, zatim načelnici i predstavnici općina Sveta Marija, Donji Vidovec i Donja Dubrava te pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvenu djelatnost Grada Preloga i voditeljica Projektnog tima Grada Preloga Miljenka Radović i voditelj projekta Igor Slaviček.

I ovom je prilikom gradonačelnik Kolarek istakao zadovoljstvo dobivenim sredstvima te činjenicom da je ovo projekt koji Grad Prelog provodi sa svojim partnerima te se ponovno pokazuje kao pouzdan i kvalitetan partner. O samom projektu govorio je voditelj Igor Slaviček, dok je u ime svih partnera govorila Brankica Mezga iz Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. Gradu Prelogu te svim sudionicima projekta čestitala je i zahvalila Đurđica Slamek, načelnica Općine Sveta Marija.

Planirane aktivnosti projekta su osiguravanje usluge produljenog boravka i smjenskog rada kod svih partnera. Planira se zapošljavanje 12 odgojitelja na 100% radnog vremena i 3 odgojitelja na 50% radnog vremena, zatim pomoćnog osoblja i to 9 kuharica na 50% radnog vremena kao i 9 čistačica. U uslugu produljenog boravka uključiti će se 21 dijete a u uslugu smjenskog rada 95 djece od kojeg broja je 15 djece rane dobi.

U dijelu unaprjeđenja usluge, daljnjeg razvoja postojećih programa a radi osiguravanja uvjeta za još kvalitetnije provođenje predviđenih usluga a posebno za djecu s teškoćama u razvoju predviđeno je zapošljavanje mobilnog stručnog tima (psiholog, pedagog, edukacijski rehabilitator) te kineziologa i odgojitelja za rano učenje engleskog jezika. Isto tako je predviđeno osposobljavanje stručnjaka zaposlenih kod svih projektnih partnera. Planirano je 12 različitih edukacija namijenjenih prvenstveno odgojiteljima u kojima će u prosjeku sudjelovati oko 20 osoba.

Planirane aktivnosti projekta usko su povezane s općim i specifičnim ciljem . Projekt će omogućiti veću dostupnost usluga i predškolskih programa, obuhvatiti veći broj djece programima ranog i predškolskog odgoja. Projekt će omogućiti korištenje planiranih programa djeci zaposlenih roditelja, djeci s jednim zaposlenim roditeljem te i nezaposlenim roditeljima (s obzirom na ruralno područje, roditelji rade u OPG i bitno je prilagođavanje radnog vremena i njima).

Projekt je isto tako usmjeren na jačanje kapaciteta i dodatno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika te kuharica. U okviru projekta nabavit će se , prvenstveno didaktička sredstva u cilju povećanje pružanih usluga. Projekt osigurava zapošljavanje 38 osoba i to odgojitelja, tehničkog osoblja, stručnih suradnika i mobilnog stručnog tima. U projekt je planirano uključiti 116 djece.