PRILOZI :

Odluka o početku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Pribislavec

1

2

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada s područja Općine Pribislavec

 

1

2

 

Analiza davanja koncesije

 

1

2

3

 

Procjena vrijednosti koncesije

 

1

2