Na temelju članka 5. stavak 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18) — dalje: Zakon) i Plana prijma u službu u Općini Pribislavec za 2018. godinu, KLASA:022-05/17-01/18 URBROJ: 2109/26-17-01 od 20.12.2017.godine, općinska načelnica Općine Pribislavec, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec

 

 

 

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

 

Upute kandidatima možete preuzeti OVDJE.

 

Link za Natječaj u N.N. - OVDJE.