Ova je preventivna akcija unutar romske zajednice, Romkinjama dala priliku obavljanja organiziranog probira na karcinom dojke u vozilu s uređajem za mobilnu mamografiju, a sve s ciljem smanjivanja nejednakosti i jaza između zdravstvenog statusa Roma i ostalog stanovništva. 

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo – Odjelom za zaštitu zdravlja ranjivih skupina Službe za javno zdravstvo I Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, ovu akciju provodi u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020.

Uz savjetnicu ministra zdravstva Tihomiru Ivandu, dr.med.dent. u organizaciji ove aktivnosti sudjelovale su načelnica Općine Pribislavec, Višnja Ivačić, Tamara Sokač, dr.med. medicinska sestra Ivana Baksa, te patronažne sestre Vesna Vukšić i Klara Klobučarić. Na samom događaju prisustvovali su i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dr.sc. Sonja Tošić Grlač, Vesna Štefančić, dr.med., zamjenik načelnice Općine Pribislavec Krunoslav Kamenić te Natalija Ignac i Matjaš Oršuš, predstavnici romske zajednice.

Ovakvom je akcijom, na kojoj je sudjelovalo 25 korisnica, potvrđeno da više aktera u sektoru zdravstva kontinuirano uspješno surađuje na unapređenju zdravlja Roma, s obzirom na potrebe koje proizlaze iz specifičnog socioekonomskog položaja uvjetovanog njihovim statusom kada se radi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti, budući da se suočavaju s različitim izazovima povezanima sa socijalnom isključenošću i siromaštvom, a što značajno utječe na nejednakost i jaz između Roma i ostalog stanovništva u području zdravstvene zaštite.

 

 

Načelnica Višnja Ivačić i zamjenik Krunoslav Kamenić upućuju posebnu zahvalu organizatorima ove akcije – Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Međimurskoj županiji, pročelnici upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije Sonji Tošić Grlač, višoj stručnoj suradnici za nacionalne manjine Međimurske županije Maji Odrčić Mikulić, savjetnici ministra zdravstva Tihomiri Ivandi, doktorici Tamari Sokač, sestri Ivani Baksa, patronažnim sestrama Klari Klobučarić i Vesni Vukšić, te vijećnici Nataliji Ignac na uspješno provedenoj aktivnosti mobilne mamografije.