2. Uvjeti i vrijeme korištenja

-Uvjeti korištenja su sadnja sezonskih poljoprivrednih kultura koje se mogu skinuti sa zemljišta najkasnije u tijeku godine - do studenog 2018. godine, odnosno do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa RH, koje je u tijeku.

3.Cijena za korištenje zemljišta

-Cijena oranice je 700,00 kuna po 1/ha, prema odluci Općinskog vijeća, plaća se na žiro-račun Općine Pribislavec.

4.Potrebna dokumentacija i rok dostave zahtjeva

-Pravo prvenstva na privremeno korištenje zemljišta imaju OPG, poljoprivredni proizvođači, i dr. /sukladno odredbama Zakonom o poljoprivrednom zemljištu/ s područja Općine Pribislavec.

-Potrebno je dostaviti pismeni zahtjev s kopijom osobne iskaznice, registracije –upisnika OPG i brojeve čestica za koje je iskazan interes za privremeno korištenje

-Rok dostave zahtjeva je do utorka 20.03.2018. godine do 15,00 sati.

5.Dodatne napomene

-Zahtjeve zainteresiranih će rješavati Općinska načelnica koja će sklapati i ugovore o korištenju.

-Ostali uvjeti: kandidirati se mogu samo subjekti i fizičke osobe Općine Pribislavec uz prihvaćanje uvjeta sadnje sezonskih kultura koje definira Općina kao i ograničeno vrijeme korištenja do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa RH.

 

-Oglas je objavljen na web stranici – www.pribislavec.hr i oglasnoj ploči, informacije na telefon 040/360-211 ili 099/3361-031, svaki dan u radno vrijeme.

 

 

 

Pribislavec, 13.03.2018. godine

 

Općinska načelnica

 

Višnja Ivačić, s. r.

 

 

 

 

Na temelju ukazane potrebe, interesa i zahtjeva pojedinih OPG-a te Zaključka o davanju na privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Općine Pribislavec, Općinska načelnica objavljuje