Deratizacija će se provoditi preparatom na bazi brodifakuma  (antidot Vitamin K)

 

 

Molimo Vas :

 

  • da uklonite smeće iz prostora gdje će se obavljati deratizacija

  • da ne dirate i ne premještate postavljene kutije s mamcima

  • da onemogućite djeci pristup postavljenim kutijama s mamcima

  • da onemogućite domaćim životinjama pristup postavljenim kutijama s mamcima

 

Tijekom deratizacije izrađivat će se i Registar pasa za područje

 

Općine Pribislavec prema „Zakonu o zaštiti životinja“ NN 122/17.

 

Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona: 098 465 485