MRR

 

 
Predstavnici Općine Pribislavec, načelnica Višnja Ivačić i zamjenik Krunoslav Kamenić sa ostalim načelnicima Međimurske županije sudjelovali su u radnom sastanku sa g. Alenom Leverićem, članom Uprave Hrvatske ceste. Radni sastanak organizirala je saborska zastupnica gđa Bernarda Topolko. Raspravljala se tema prometne infrastrukture za svaku JLS i način financiranja iste.