Na prethodno savjetovanje je stavljeno:

- opis predmeta nabave - tehnički opis oborinska kanalizacija

- tehničke specifikacije

- troškovnik

- ostalo ( građevinska situacija, poprečni i uzdužni presjeci, detalj izljevne građevine).

Javno savjetovanje se odnosi na:

Predmet nabave: IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE, DIONICA OMEGA - RIBNJAK NA ŽC 2018 PRIBISLAVEC

 

Evidencijski broj nabave: VN -02/2017

 

CPV oznaka: 45233000-9 - Građevinski radovi na izgradnji temelja i radovi

na izgradnji površinskog sloja autocesta, cesta

 

Tip postupka: OTVORENI POSTUPAK JN MALE VRIJEDNOSTI

 

Datum početka savjetovanja: 03.08.2017. g.

 

Datum završetka savjetovanja: 07.08.2017. g.

U zadanom roku nitko od pravnih subjekata – potencijalnih ponuditelja nije se javio sa primjedbama, dopunama ili prijedlozima.

Stručno povjerenstvo JN Općine Pribislavec