REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIBISLAVEC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Zaključka načelnice Općine Pribislavec, Klasa: 350-02/17-01/49, Urbroj: 2109/26-17-01 od 07.04.2017. godine objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „UPU 7“ u Pribislavcu,

područje aerodroma

  1. Javna rasprava će trajati 30 dana, od 24. travnja 2017. do 23. svibnja 2017. godine.

  2. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „UPU 7“ u Pribislavcu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama OpćinePribislavec, B. Radića 47, 40 000 Čakovec svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Pribislavec www. pribislavec.hr

  3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „UPU 7“ u Pribislavcu, područje aerodroma, organizirat će se u prostorijama Općine Pribislavec, B. Radića 47, 40 000 Čakovec, u četvrtak 04.05.2017. godine u 11.00 sati.

  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 23.05.2017. godine i to na slijedeći način:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima

davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,

  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec, B. Radića 47, 40 000 Čakovec

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/17-01/52

Urbroj: 2109/26-17-01

Pribislavec,12.04.2017. godine

Tekstualni dio :

UPU_Pribislavec_OBRAZLOZENJE_UPU-7_2017_JR

UPU_Pribislavec_TEKST_UPU-7_2017_JR

UPU_Pribislavec_UPU 7_evidencija_2017_JR

Karte :

1_namjena_UPU_7_Pribislavec_JR_2017

2.1_promet_UPU_7_Pribislavec_JR_2017

2.2_plin_kanalizacija_UPU_7_Pribislavec_JR_2017

2.3_struja_tel_UPU_7_Pribislavec_JR_2017

3_koristenje_UPU_7_Pribislavec_JR_2017

4_uvjeti_UPU_7_Pribislavec_JR_2017