Općina Pribislavec je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) obvezna prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave – natječajna dokumentacija za VN-01/2017 i VN-02/2017,

  • tehničke opis zajednički za I. I II. Fazu (odvojeno),

  • tehničke specifikacije,

  • troškovnici za I. I II. Fazu,

  • ostalo ( NPP i situacija Prometnice, poprečni presjek i situacija oborinska).


Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti na adresu e-pošte:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nakon svakog provedenog savjetovanja, Općina Pribislavec razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na svojim službenim Internet stranicama.

Probno savjetovanje

Predmet nabave: SANACIJA DIJELA PROMETNICA ŽC2018 I LC20023 I

IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE U

PRIBISLAVC ( I. i II. FAZA )

 

Evidencijski broj nabave: VN -01/2017 I VN-02/2017

 

CPV oznaka: 45233000-9 - Građevinski radovi na izgradnji temelja i radovi na

izgradnji površinskog sloja autocesta, cesta

 

Tip postupka: OTVORENI POSTUPAK JN MALE VRIJEDNOSTI

 

Datum početka savjetovanja:10.03.2017. g.

 

Datum završetka savjetovanja:17.03.2017. g.

 

 

Dokumentacija Javne nabave :

JN-oborinska kanalizacija Omega - ribnjak -Dokumentacija o javnoj nabavi. doc

JN-sanacija prometnica žc2018 i lc20023 Pribislavec I. faza - Dokumentacija o javnoj nabavi

Tehnički opis - Zajednički

NPP - Prometnice

Situacija - Prometnice

TROŠKOVNIK - Prometnice

Poprecni - Oborinska

Situacija - Oborinska

Troškovnik - Oborinska

Izvješće -  Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima . doc

JN oborinska omega-ribnjak dopuna dokumetacije- troškovnika