REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OPĆINE PRIBISLAVEC

ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013. GODINU

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11 ) Općina Pribislavec objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

za razdoblje 01.- 06. 2013. godinu.

Red. br.

PREDMET UGOVORA

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE

VRSTA PROVEDBENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ROK NA KOJI JE UGOVOR SKLOPLJEN

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR

KONAČNI ISPLAĆENI IZNOS

1

Ugovor o financijskom leasingu br. 42020/13

MV-01/2012

NN-2012/S 002-0044961

Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora

17.634,25 EUR

bez PDV-a

13.02.13

Raiffeisen Leasing d.o.o. Zagreb,

Radnička cesta 43;

OIB: 75346450537

leasing

2

Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s područja Općine Pribislavec

MV-02/12

NN-2012/S 010-0073661

Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora

koncesija

26.02.13

BABIĆ d.o.o. Cestica, Lj. Gaja 44; OIB: 53703886646

koncesija